OptimEL Sp. z o.o. oferuje pełny zakres usług związanych z projektowaniem, budową oraz eksploatacją instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, m.in.:

 • projektowanie
 • doradztwo techniczne
 • outsourcing
 • badania i pomiary, w tym transformatorów (PCB)
 • budowy i montaż sieci i instalacji zasilających
 • budowy linii kablowych średniego i niskiego napięcia
 • budowy stacji kontenerowych  
 • instalacje odgromowe
 • badanie sprzętu dielektrycznego
 • eksploatację, montaż i konserwację sieci i instalacji elektrycznych na poziomach od nN do WN
 • przeprowadzanie badań i pomiarów
 • kompleksowe modernizacje układów rozliczeniowych energii elektrycznej nN, SN oraz WN. Pomiary obciążenia rdzeni przekładników prądowych i napięciowych
 • analizę zużycia energii elektrycznej oraz jej optymalizację
 • kompensacja energii biernej (dobór, remonty i budowa baterii kondensatorów)
 • optymalizacja kosztów użytkowania mocy i energii elektrycznej (bezinwestycyjna dla Klienta)
 • aktualizacje instrukcji współpracy ruchowej itp.
 • Remonty maszyn i urządzeń elektrycznych. (przezwajanie silników, elektromagnesów, naprawy wyłączników itp.)
 • Wdrażanie rozwiązań informatycznych związanych z odczytem mediów oraz sterowaniem i optymalizacją produkcji.

W sposób szczególny wyspecjalizowaliśmy się w zakresie budowy, modernizacji, analiz oraz doradztwa technicznego w dziedzinie układów rozliczeniowych energii elektrycznej, w których poza ofertą przeprowadzenia modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych prowadzonych w sposób, zgodny z prawem i obowiązującymi przepisami proponujemy:

 • optymalizację doboru mocy umownych, dającą wymierne korzyści w postaci  zweryfikowanych obecnych wartości mocy umownej,  mniejszych opłat z tytułu stałego składnika stawki sieciowej w przypadku zmiany dotychczasowej  mocy umownej, opracowanie wyników pozwalających na symulację zmiany wartości mocy umownej, sterowanie pracą wybranych odbiorów energii
 • wdrożenie systemu monitoringu wewnętrznego (wykorzystującego dane pozyskane z liczników rozliczeniowych) pozwalającego na bieżącą optymalizację gospodarki energetycznej
 • kompensację mocy i energii biernej, dającą wymierne korzyści finansowe wynikające z redukcji opłat z tytułu energii biernej
 • weryfikację doboru rozliczeniowej grupy taryfowej, mogącej przyczynić się do zmniejszenia łącznych opłat za zużytą energie elektryczną i usługi przesyłowe.

Pracując przy modernizacji układów pomiarowych, wyspecjalizowaliśmy się w tym zagadnieniu na tyle dobrze, że doskonale radzimy sobie z wymaganiami dla układów pomiarowych które w całej Polsce w różnych spółkach dystrybucyjnych nieco różnią się od siebie.

W ostatnim czasie uruchamiamy coraz więcej układów pomiarowych posiadających zdalny odczyt dla zakładu elektroenergetycznego jak i dla klientów co jest nieodzowne dla układów, które mają być przygotowane do rynku energii na zasadach TPA.

Nie stanowi dla nas problemu konfiguracja, jak i odpowiednia parametryzacja liczników, modułów komunikacyjnych i serwerów portów szeregowych. Posiadamy do tego odpowiednie programy komputerowe i narzędzia informatyczne.