ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2015 z dnia 20.11.2015

 

Wykonanie następujących usług.

 

1. Badania warstwy zgorzeliny tworzącej się w kolejnych etapach walcowania na gorąco rur i analiza procesu pod kątem doboru i lokalizacji urządzeń.


2. Opracowanie receptury substancji chemicznej wspomagającej oddzielanie zgorzeliny powstałej na powierzchni wewnętrznej rur w procesie walcowania na gorąco.


3. Modelowanie fizyczne rozkładu substancji chemicznej na wewnętrznej powierzchni rury.


4. Badania metodą symulacji fizycznej wraz z analizą wpływu na środowisko i bezpieczeństwo pracy, wytworzonych partii doświadczalnych substancji chemicznych wspomagających oddzielanie zgorzeliny.


5. Wykonanie testów prototypowego urządzenia do podawania substancji chemicznej do wnętrza rury w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistych.


6. Wykonanie testów prototypowego urządzenia do czyszczenia wnętrza rury strumieniem wody w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistych.


7. Badania zmieszanej substancji chemicznej wspomagającej oddzielanie zgorzeliny ze zgorzeliną, pobranych z wewnętrznej powierzchni rur w trakcie badań w warunkach rzeczywistych.


8. Badania weryfikacyjne nowej technologii czyszczenia rur oraz analiza wpływu na środowisko i bezpieczeństwo pracy w warunkach rzeczywistych wytypowanym asortymencie gatunkowym i wymiarowym rur.

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ:

Zapytanie ofertowe nr 01/11/2015 pdf
Załącznik nr 1 doc
Załącznik nr 2 doc 
Załącznik nr 3 doc