Wykonujemy przeglądy okresowe, remonty i naprawy:

 • silników elektrycznych prądu przemiennego do 1 kV
  • 1- fazowych i 3-fazowych
  • klatkowych i pierścieniowych
  • na dowolne napięcie znamionowe
  • jedno-  i wielobiegowe
 • spawarek wirowych, transformatorowych i tyrystorowych
 • chwytników elektromagnetycznych
 • zwalniaków hydraulicznych i elektromagnetycznych
 • transformatorów suchych i olejowych
 • wyłączników mocy i rozłączników (SN i NN)
 • urządzeń dźwignicowych
 • oporników
 • nastawników i sterowników
 • wyłączników krańcowych

Stosujemy najwyższej jakości materiały elektroizolacyjne i druty nawojowe.
Posiadamy wyważarkę do dynamicznego wyważania wirników.
Każde urządzenie po remoncie poddawane jest badaniom końcowym na stanowisku prób.
Na wyremontowane maszyny i urządzenia udzielamy 12-miesięcznej gwarancji.